Đồ Gỗ Đào Gia - Uy Tín - Chất Lương - Giá Rẻ

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu 

Đồ Gỗ Đào Gia thừa nhận và tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân đăng nhập vào trang web của Đồ Gỗ Đào Gia. Chính sách này bao gồm các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ và thể hiện theo cách mà chúng tôi mong muốn sử dụng, quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng khi khách hàng đăng nhập vào trang web của chúng tôi và đặt hàng qua trang web. 

Đồ Gỗ Đào Gia có thể thay đổi Chính sách bảo mật này nếu chúng tôi thấy cần thiết, vì vậy vui lòng truy cập trang web thường xuyên để biết thông tin mới. Đồ Gỗ Đào Gia có thể thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng, bao gồm  tên, địa chỉ, số điện thoại cố định và  di động, địa chỉ email, chi tiết thẻ tín dụng và các thông tin khác. 

Mặt khác, nếu bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi  thông tin này. Khi khách hàng sử dụng hệ thống đặt chỗ du lịch trực tuyến, khách hàng  phải phản hồi các thông tin bổ sung được yêu cầu. 

Thông tin này tạo điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ tại nhà  nhanh chóng và dễ dàng. Hệ thống đặt tour du lịch trực tuyến còn lưu trữ thông tin về đơn đặt du lịch của khách giúp  khách  ghi nhớ thực đơn và đặt lại cho lần mua du lịch tiếp theo. 

Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng từ người khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho khách hàng. Khách hàng  tự chịu trách nhiệm về bảo mật và đăng ký mọi hoạt động của dịch vụ với tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử. 

Ngoài ra, khách hàng phải thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có hành động khắc phục thích hợp.

Sử dụng thông tin 

Đồ Gỗ Đào Gia có thể sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp và xử lý thông tin này để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin cá nhân này theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn vào các mục đích sau: 

Giới thiệu và cung cấp các tour du lịch, khuyến mãi, thông tin mới nhất đến khách hàng hoặc thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà Đồ Gỗ Đào Gia cho là hữu ích đối với khách hàng. 

 • Xác nhận đặt chỗ du lịch hoặc xác nhận tình trạng đăng ký của khách hàng. 

 • Gửi thông báo về các hoạt động liên lạc giữa khách hàng và công ty

 • Ngăn chặn các hoạt động của khách hàng phá hoại hoặc giả mạo tài khoản người dùng của khách hàng. 

 • Liên hệ, cung cấp cho khách hàng mọi thông tin về công ty và giao dịch với khách hàng vào các dịp đặc biệt. 

 • Định lượng khách hàng truy cập website 

 • Thông báo khách hàng những thay đổi của website 

 • Quản trị chương trình nghiên cứu thị trường. 

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích xác minh và liên hệ ngoài mục đích liên quan đến các sự kiện của Đồ Gỗ Đào Gia

Chia sẻ thông tin 

Đồ Gỗ Đào Gia không tiết lộ thông tin cá nhân  của khách hàng cho bên thứ ba độc lập để bên thứ ba  sử dụng  thông tin đó để tiếp thị trực tiếp đến khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng các chi nhánh để vận hành và quản lý Trang web hoặc cho các mục đích kinh doanh khác và các công ty này có thể nhận thông tin khách hàng để đáp ứng các yêu cầu này. 

Đồ Gỗ Đào Gia có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp cơ quan chính phủ cần thông tin để điều tra hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. 

Thông tin cá nhân do khách hàng  đăng ký trên trang web có thể được chia sẻ với bên thứ ba: 

 • Các nhà cung cấp mà chúng tôi thuê để cung cấp một số dịch vụ nhất định, chẳng hạn như gửi email cho khách hàng. 

 • Để thực hiện mục đích của khách hàng khi đăng ký dữ liệu cá nhân. 

 • Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ  thông tin cá nhân này. 

 • Nếu chính phủ yêu cầu chia sẻ  thông tin cá nhân của họ. 

 • Khi dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập bởi một tổ chức tiếp thị, nó sẽ được chuyển giao cho tổ chức tiếp thị đó cho  mục đích nghiên cứu và tiếp thị.

Thời gian lưu giữ dữ liệu 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng  được lưu trữ cho đến khi gửi yêu cầu hủy bỏ hoặc cho đến khi khách hàng đăng nhập và  hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân của khách hàng  được bảo mật trên máy chủ 

Khách hàng có quyền  kiểm tra, cập nhật, thay đổi hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và sửa dữ liệu cá nhân của mình hoặc yêu cầu sửa đổi.

Nghĩa vụ Bảo mật Thông tin Cá nhân của Khách hàng 

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Đồ Gỗ Đào Gia được yêu cầu tuân thủ chế độ bảo mật tuyệt đối của Đồ Gỗ Đào Gia theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Đồ Gỗ Đào Gia. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng. Trường hợp bị hacker tấn công vào máy chủ lưu trữ dữ liệu dẫn đến mất mát thông tin cá nhân khách hàng, Đồ Gỗ Đào Gia có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. hàng đã biết. 

Việc thu thập thông tin đặt tour du lịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin thanh toán, kế toán và tài liệu số hóa tại Đồ Gỗ Đào Gia được bảo mật tuyệt đối. Ban quản lý Đồ Gỗ Đào Gia yêu cầu các cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, điện thoại… khi đăng ký/mua tour với tư cách khách hàng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý Đồ Gỗ Đào Gia không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng này nếu xét thấy thông tin cá nhân khách hàng này cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: Số 47 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 0869 738 345 / 036 739 678

Trạng thái: Đang hoạt động

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về đến ban quản trị của website chúng tôi, khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Bản đồ
Liên hệ qua Zalo
hotline
0836739678
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem